УГОДА КОРИСТУВАЧА

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжня Угода (далі - Угода) відноситься до спеціалізованого інформаційного порталу «Vcourse», розташованому за адресою vcourse.info.
1.2. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією спеціалізованого інформаційного порталу «Vcourse» (далі - Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.
1.3. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.
1.4. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.
1.5. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ньому.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Перераховані нижче терміни мають для цієї Угоди такі значення:
2.1.1 «Vcourse» - спеціалізований інформаційний портал, розташований на доменному імені www.vcourse.info, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.
2.1.2. Спеціалізований інформаційний портал - сайт, що забезпечує інформаційне обслуговування користувачів. Оновлення інформації на ньому відбувається в реальному часі.
2.1.3. Адміністрація сайту - уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені «Vcourse»
2.1.4. Користувач сайту (далі Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
2.1.5. Зміст сайту (далі - зміст) - охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту і інші об’єкти інтелектуальної власності всі разом і / або окремо, що містяться на Сайті.

ПРЕДМЕТ ЗГОДИ

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Сайту доступу до інформаційних повідомлень, що містяться на Сайті та послуг, що надаються.
3.2. Доступ до Сайту надається на безкоштовній основі. Плата можемо братися за користування матеріалами, які відмічені відповідним чином.
3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.
3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право:
4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.
4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.
4.2. Користувач має право:
4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог про реєстрацію.
4.2.2. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами.
4.2.3. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.
4.3. Користувач Сайту зобов’язується:
4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даного Сайту.
4.3.2. Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.
4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу Сайту.
4.3.4. Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну чи охороняєму законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.
4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.
4.3.6. Не застосовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.
4.3.7. Не застосовувати сервіси Сайту з метою:
4.3.7. 1. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагандує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.
4.3.7. 2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.
4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.
4.3.7. 4. обмеження прав меншин.
4.3.7. 5. представлення себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за Адміністрацію сайту.
4.4. Користувачеві забороняється:
4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, копіювання або відстеження змісту Сайту;
4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;
4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;
4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;
4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.
4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.
4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст з будь-якою метою, що заборонена законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права спеціалізованого інформаційного порталу або інших осіб.

ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. Сайт і Вміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.
5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.
5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
5.4. Використання деяких послуг, пропонованих на Сайті, може зажадати створення облікового запису Користувача.
5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.
5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.
5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати акаунт Користувача, якщо вона не використовувалася більше 12 місяців календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.
5.7. Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення та умови з надання послуг, що надаються на Сайті.
5.8. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.
5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни в перелік послуг, пропонованих на Сайті.
5.10. Документи, зазначені в пункті 5.10.1 цієї Угоди регулюють у відповідній частині і поширюють свою дію на використання Користувачем Сайту. До цієї Угоди включено такі документи:
5.10.1. Політика конфіденційності;
5.10.2. Згода на обробку персональних даних.
5.11. Будь-який з документів, перелічених у пункті 5.10. цієї Угоди може підлягати оновленню. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.
6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.
6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов’язані з їх роботою.
6.2.3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ КОРИСТУВАЧА

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв’язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших користувачів Сайту.
7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки назву організації, користувачів.
7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.
7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або містяться в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.
7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Сайту і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.
9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.